Ωράριο Λειτουργίας κατόπιν νέων μέτρων...

 

Το Τρίκυκλο εναρμονισμένο με τα νέα μέτρα για την εστίαση θα λειτουργεί μέχρι τις 24.00. Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://www.totrikyklo.gr/el/contact